• Κανονισμός λειτουργίας πισίνας / jacuzzi

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ / JACUZZI

 • Κανονισμός λειτουργίας πισίνας

  • Ώρες λειτουργίας: 07:00-20:00
  • Η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο στους ενοίκους
  • Η πισίνα δεν εποπτεύεται από ναυαγοσώστη
  • Χρησιμοποιείτε την πισίνα με δική σας ευθύνη.
  • Οι ιδιοκτήτες δε φέρουν ευθύνη για ατυχήματα ή τραυματισμούς
  • Παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα
  • ∆εν επιτρέπονται γυάλινα αντικείμενα στο χώρο της πισίνας
  • ∆εν επιτρέπεται η παραμονή κατοικίδιων στην πισίνα ή στο χώρο γύρω από αυτήν
  • Απαγορεύονται οι βουτιές
  • Εισέρχεσθε στην πισίνα χρησιμοποιώντας τα σκαλιά
  • ∆εν επιτρέπεται η χρήση φουσκωτών στρωμάτων.
  • Επιτρέπεται η χρήση βρεφικών σωσιβίων και αφρωδών σωλήνων κολύμβησης (μακαρόνια)
  • Μην κολυμπάτε στην πισίνα σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης ή
  • σε περίπτωση που ακούτε ή βλέπετε αστραπές ή κεραυνούς
  • Η χρήση της πισίνας προϋποθέτει πλήρη αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας